Bleh-bleh-bleh

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text TextText Text Text Text Text Text Text Text Text Text

aegseg


Laenkfaergaaaah.. Mihihihi.

Ka-BOOOOOM *skaka*

Länk till TiniZ den baestaaaaaH :)

Tjillevippen


Nu skriver jag bara här lite för att se hur det blir i helhet,
och då syns ju det bäst om man inte har samma ord
hela tiden efter varandra, som det är i inlägget nedanför
med en massa "text" .. undra hur många ggr det nämns höhö.

Jag ska gå ner till tvätten nu och be för att det är färdigt.
tvättmaskinen krånglade ju tusentals gånger och jag som
hade en kudde där med bomull som jag tänkte piffa till. :(

Hoppas fan att ingen tänker tvätta efter mig så jag hinner ha
kudden i torktumlaren i några år till, haha. Verkar som det
blir bra iaf och inte en massa klumpar i.

Nähä, färdigskrivet nu kanske... Woolaa..!

text

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text

länkfärg

kollar länkfärg bara TinA

Bloggnamn tralalalaaHoppas bloggen blir till belåtenhet. Fast än är den icke klar.
men ändå. :) Synpunkter, någon? Låt det flöda!

Testar ett två tre

tralalalatralala
ahuuuummmmmm... (8)

Den här bloggen kommer handla om mitt liv före och efter en Gastric Bypass-operation (GBP).


Startvikt/BMI: 158,9kg/54,4
Operationsdag: 10 december 2012
Förändring vikt/BMI: